Kynsiteknikon varausehdot ja takuut

22.05.2021

Jokaisella kauneusalalla työskentelevällä on omat ehtonsa liittyen palvelun toteuttamiseen. Se ei ole tarkoitettu kuluttajien kiusaksi, vaan palveluntuottajan suojaksi. Me ammattilaiset suojaamme itsemme esim. tulonmenetyksiltä ja meistä riippumattomien virheiden korjaamiselta ja sitä kautta ajanmenetykseltä. Toisin kuin palkkatyöläisillä, meillä yrittäjillä palkkaa eivät maksa yritys, jossa työskentelemme, vaan meidän rakkaat asiakkaamme, joita palvelemme. 

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua esimerkiksi yrittäjän henkilökohtaisiin ajanvarauksen ehtoihin, peruutusehtoihin, sekä palvelun takuuehtoihin. Palveluntuottajan tulee aina ilmoittaa ehtonsa ja niiden muutokset selkeästi valitsemassaan paikassa (some, nettisivut, ajanvarauspalvelu, sähköposti...) ja mielellään kaikissa, tai jakaa linkki, mistä ehdot pääsee lukemaan. 

EHDOTON = SUOJATON

Mun ehdot pääset lukemaan täältä hintojeni yhteydestä: Hinnasto

Mun mielestä hyvä tapa on myös antaa uusille asiakkaille aina kotihoito-ohjeet kirjallisena, joka on pätevämpi tapa kuin suullinen ohjeistus. Kirjallisesta ohjeistuksesta asiakas voi aina kerrata miten ne ohjeet nyt menikään. Tämä luo asiakkaalle myös luottamusta, kun takuuaika on määritelty kirjallisesti. Huomioithan, että asiakkaan vastuulla on ottaa selvää kaikista ehdoista ja tarvittaessa kysyä tekijältä niistä jo ennen ajan varaamista.

Netissä törmää paljon reklamaatiotilanteisiin, jotka olisi voinut välttää helposti. Kuluttajansuojalain nojalla reklamaatiosta tulee ilmoittaa VIIPYMÄTTÄ palveluntuottajalle. Kynsityössä se saattaa onnistua jo kesken serviisin, jolloin tekijä on oikeutettu korjaamaan virheensä. Asiakas siis kertoo heti, kun huomaa virheen. (Tämä on helpoin keino välttää reklamaatiot.) Minulla on käytäntönä ystävällisesti pyytää asiakasta kertomaan heti, kun huomaa jotain josta ei pidä, niin voin muuttaa sen ennen kuin hän lähtee ovesta. Esim. kynsissä pyydän tarkistamaan mahdolliset liian terävät kulmat tai kädet nyrkkiin laittamalla pituuksien epäsymmetriat. Joka vaiheessa ennen kovetusta kysyn asiakkaalta "Oletko tyytyväinen, lisäänkö, poistanko, muutanko jotakin?"

Tekijän ja asiakkaan välinen kommunikaatio on äärettömän tärkeää, jotta lopputulos on onnistunut. Tekijän TÄYTYY esim. ohjeistaa asiakasta, kuinka käsi tulee valon alle asettaa ja pitää, jotta kovetus tapahtuu oikein. Kynsiserviisi, ei kuulu olla kivuliasta. Asiakkaalla on oikeus keskeyttää kynsiserviisi, jos häntä käsitellään kovakouraisesti, ihoa aletaan leikata, kynsilevyä vaurioitetaan tai hän tuntee kipua, johon tekijä ei reagoi!!! 

 Entä sitten takuu?

Minulla takuuaika on 7 päivää tekopäivä mukaan luettuna, vaikka se voisi olla vain 3 päivää, sillä tekijästä johtuvat virheet ilmaantuvat lähes poikkeuksetta ensimmäisten kolmen päivän aikana. Miksi minulla on sitten 7 päivää? - Koska olen reilu ja luotan laadukkaaseen työhöni. Koska haluan asiakkaidenkin luottavan. Annan takuuni kirjallisena ja sanon aina, että mikäli mitään outoa ilmenee "Ota heti yhteyttä." Asiakas on turvassa tällöin niin luonani serviisissä, kuin myös jälkikäteen. Jälleen kerran; Yrityksen läpinäkyvyys on avain menestykseen.